Mezinárodní malířské sympozium >>
Mezinárodní sympozium 2019 10.06 - 20.06.

Podmínky

15. MEZINÁRODNÍ HRNKOVÉ SYMPOZIUM 2019

„Tradice a možnosti 2019“
10. – 20. června 2019

 
Závazné podmínky pro účastníky sympozia

Podmínkou účasti na sympoziu je navrhnout a vyrobit  3 tvary hrnků v počtu max. 3 různých dekorů. Žádáme Vás o zaslání výkresů na tvary točených hrnků pro výrobu modelu těla hrnku a následně forem, a to do termínu 15. 03. 2019

Tvary hrnků mohou být zatáčeny do forem, nebo lité (přivést si vlastní formy). Velikost ani tvary hrnků nejsou stanoveny, ale jsou omezeny obvyklou technologií výroby. Podmínkou však je, opatřit hrnek ouškem (úchytkou) – přivést si vlastní formy.

Níže jsou výkresy kroužků pro největší možné tvary k zatáčení do forem, které Vám budou nápomocny při vytváření Vašich navrhovaných tvarů tak, abychom je mohli realizovat na námi používaném zařízení. Při realizaci Vašich návrhů je možné, taktéž využít techniku lití.

             Prosíme zároveň o dodržení základních definic a sice:

                                            formu č.5                          -     výška max.110 mm

  • šířka max. 120 mm
  • síla střepu min. 4 mm
  • jedno ouško

                                            formu č.3                           -     výška max. 135 mm

  • šířka max. 110 mm
  • síla střepu min. 4 mm
  • jedno ouško

 Je nutné počítat se  smrštěním po výpalu, což činí 13 - 14%. K dekoraci Vám budou poskytnuty barevné archy obtisků, podglazurová malířská kobaltová barva a nadglazurové barvy.   

 

Upozorňujeme předem na skutečnost, že se jedná o hrnkové sympozium a tudíž by Vaše výrobky měly odpovídat tomuto názvu. Šálky a různé mističky nebudeme moci zařadit mezi exponáty tohoto již tradičního a pro nás zajímavého sympozia.    

           

            Podpis, který výtvarník zašle spolu s přihláškou na křídovém papíře, bude sloužit na doplnění spodní značky výrobků :                                        

SYMPO Dubí 2019: (podpis autora)

 Práva účastníků sympozia:

Každý účastník má práva vycházející ze všeobecných ustanovení, tj. na bezplatné ubytování, stravování (snídaně a oběd), na technickou pomoc, vlastní pracoviště, šatnovou skříňku a pracovní dobu (7.00 – 19.00 hod.). Dále k využívání všech výrobních prostředků, technických zařízení a dekoračních pomůcek, dle možnosti společnosti. Každý účastník může v průběhu sympozia vyrobit 30 ks hrnků od každého tvaru a to včetně dekorů, tyto bezplatně odvést, mimo vybraných 9 ks hrnků určených pro výstavu a vernisáž + 1 ks hrnek určený pro UPM v Praze.

  Vybraných devět výrobků bude použito pro účely výstavy vernisáže, která se uskuteční v Regionálním muzeu v Teplicích a to 20. 06. 2019. Tato vybraná výtvarná díla budou trvalým majetkem Českého porcelánu, akciová společnost.

 1.)        Výběr výtvarníků bude proveden prezidiem sympozia na základě zaslané přihlášky
a náležitostí v ní uvedených. Rozhodnutí prezidia, které bude při velkém počtu přihlášených provádět výběr, obdržíte nejpozději do 31. 03. 2019

2)         Účastnický poplatek 300,- Euro  hradí každý výtvarník v den příjezdu. Z poplatku bude hrazeno ubytování, stravování - dvě jídla denně (snídaně a oběd ) mimo sobotu a neděli. Materiál  pro výrobu výtvarných děl včetně výpalu a technické asistence - viz práva účastníků.

 3)         Český porcelán a.s. Vám nabízí možnost odkoupení výrobních forem vámi navrhnutých hrnků.

 Pokud Vám vyhovují výše uvedené podmínky, zašlete prosím přiloženou přihlášku zpět do 15. 03. 2019 na adresu společnosti.


 
                                              

 


Přihláška
stáhněte si přihlášku
Podmínky
stáhněte si podmínky
Český porcelán Dubí

Záštitu nad sympoziem i vernisáží poskytlo UMP

09
Červen
Již 12. června 2017 přivítá společnost dvacet účastníků hrnkového sympozia a to z 6 zemí světa. Zhotovená díla můžete vidět v Regionálním muzeu v Teplicích ve dnech 23. 06 - 23. 07. 2017, poté se výstava přestěhuje do Uměleckoprůmyslového musea v Praze www.upm.cz Sympozium se koná pod záštitou ředitelky Uměleckoprůmyslového mus…
Celý článek

14. Mezinárodní hrnkové sympozium 2017

09
Červen
Harmonogram činností ve dnech 12.-22.6. 2017 12.6.2017 pondělí: do 11.00    prezence, informace o ubytování, stravování a další náležitosti.                  Informace o technickém zabezpečení - malá zasedačka – pí. Petra Zajanová 11.00       oficiální zahájení sympozia za účasti výtvarníků a pozvaných hostů–malá zasedačka –…
Celý článek

13. Mezinárodní hrnkové sympozium 2015

09
Červenec
V Dubí se letos pořádal již 13 ročník hrnkového sympozia, zúčastnilo se ho 24 umělců ze všech koutů světa, zástupci zemí jako je například Japonsko, Litva, Francie, Kanada, ale také  Taiwan, Holandsko, Německo a samozřejmě Česka republika měli za úkol vyrobit tři různé tvary hrnků ve třech různých dekorech, a výsledek byl famozn…
Celý článek