Mezinárodní hrnkové sympozium >>
Mezinárodní sympozium 2018 11.06 - 20.06.

Malířské sympozium

Tradice konání sympózií v Českém porcelánu vznikla v roce 1989. Hned od počátku bylo nutné rozlišit mezi malířskými a hrnkovými sympózii a to pro svou odlišnost a pojetí. Malířská sympózia jsou velmi blízká samotné výrobní tradici ČP a to malbou kobaltem pod glazuru. Tato stará technika, která je úzce spjatá s výrobou porcelánu s cibulovým vzorem ukazuje možnosti využití výtvarníky ve volném uměleckém pojetí. Malířská SYMPÓZIA nesou název a značku „TRADICE A MOŽNOSTI“.

U obou sympózií je povinná a nepovinná část, to znamená zpracovat zadané výrobky do termínu, pro výstavní účely a uložení do depozitů a ve volné části si určitý počet umělecky ztvárnit pro osobní potřebu výtvarníků. Za celou dobu se zde sešlo mnoho významných umělců, zahraničních i českých. Z našich by bylo dobré jmenovat Jana Pacáka, Helenu Shoner-Schmaus, Zdeňka Hoška a mnoho dalších.

Hrnková sympózia, která následují vždy po malířských, a to každý lichý rok, jsou výzvou pro netradiční a kreativní zpracování všech možných tvarů hrnků a pohárků, které se mohou stát přinejmenším inspirací a nebo přímo předlohou pro zavedení do výroby, což bylo a je základní myšlenkou pořádaných sympózií, aby se uplatnily nové tvary ve výrobě. Několika výtvarníkům – keramikům se to v historii podařilo, tak bylo zavedeno několik nových tvarů hrnků, například od akademických sochařů pana Miroslava Olivy, paní Elzbiety Grosseové a dalších. Díky pořádaným sympóziím u nás v podniku vznikl depozit malířských děl a desítek hrnků, z nichž některé máte možnost vidět na stálých výstavách i v areálu podniku.


Již 12. června přivítá společnost dvacet účastníků 
hrnkového sympozia a to z 6 zemí světa. 
Zhotovená díla můžete vidět v Regionálním muzeu v Teplicích 
ve dnech 23. 06 - 23. 07. 2017, poté se výstava přestěhuje 
do Uměleckoprůmyslového musea v Praze www.upm.cz

Sympozium se koná pod záštitou ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Heleny Koenigsmarkové

Přihláška
stáhněte si přihlášku
Podmínky
stáhněte si podmínky
Český porcelán Dubí