Mezinárodní hrnkové sympozium >>
Mezinárodní sympozium 2018 11.06 - 20.06.

Podmínky

14. mezinárodního sympozia malby pod glazuru

„Tradice a možnosti 2018“ ve dnech 11. 6. 2018 – 20. 6. 2018,

  

které se koná pod záštitou ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Heleny Koenigsmarkové, v ateliérech Fakulty užitého umění a designu v Dubí II – Bystřici, Tovární ulice č. 50.

Podglazurovou malbu bude možno realizovat v samotném oxidu kobaltu.

Malířské sympozium je rozděleno do dvou částí, a to do povinné a volné. V první povinné části mají všichni účastníci za úkol dle svých návrhů odekorovat ruční malbou následující přežahnuté tvary:

Porcelánové desky 36cm x 26cm                                       4 ks

Mísa salátová italská čtyřhranná                                       2 ks

Váza III                                                                                 1 ks

Kruh – domovní znamení průměr 44,5 cm                       1 ks

Kruh – domovní znamení průměr 44,5 cm pro UPM       1 ks                                       

Tyto výrobky budou použity pro účely výstavy a vernisáže, Termín vernisáže 20. 6. 2018,  v 15.00 hod., v prostorách Cisterciáckého kláštera v Oseku. Vybraná  výtvarná díla  budou trvalým majetkem Českého porcelánu, a. s., který jejich část použije k prodeji formou aukcí na krytí nákladů spojených s konáním této akce.

Pokud autor odevzdá stanovený rozsah sortimentu z povinné části, má možnost si pro sebe namalovat stejný rozsah výrobků jaký určovala povinná část.

Každé pracoviště výtvarníka bude vybaveno:

  • samostatným stolem se sklopnou deskou
  • potřebami a vybavením pro malbu
  • 1 souborem výrobků k dekoraci pro povinnou část (viz výše)

Stravování zdarma (oběd v sobotu a v neděli není zajištěn)

Český porcelán a.s. Vám zajistí ubytování v Cisterciáckém klášteře v Oseku a dopravu

Jsme připraveni poskytnout i technickou pomoc z řad odborníků Českého porcelánu v procesech glazování a pálení.

Výběr výtvarníků bude proveden realizačním týmem sympozia na základě zaslané přihlášky a náležitostí v ní uvedených.

Veškeré dokončené práce budou soustřeďovány v prostorách malé zasedací místnosti, kde služba umožní výtvarníkům prohlídku hotových prací v průběhu každého dne konání sympozia.

Zápisné činí 280,- EURO a bude uhrazeno každým výtvarníkem v den nástupu při registraci a.s. Český porcelán.

Pokud Vám vyhovují výše uvedené podmínky, zašlete přiloženou přihlášku zpět
do 30.04.2018  na adresu společnosti:

                                              

                                               Petra Zajanová          

                                               Český porcelán, akciová společnost

                                               Tovární 605/17,

                                               417 01 Dubí I

na obálku napište SYMPO 2018.

Rozhodnutí realizačního týmu, které bude při velkém počtu přihlášených provádět výběr, obdržíte do 15.5. 2018

 


Již 12. června přivítá společnost dvacet účastníků 
hrnkového sympozia a to z 6 zemí světa. 
Zhotovená díla můžete vidět v Regionálním muzeu v Teplicích 
ve dnech 23. 06 - 23. 07. 2017, poté se výstava přestěhuje 
do Uměleckoprůmyslového musea v Praze www.upm.cz

Sympozium se koná pod záštitou ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Heleny Koenigsmarkové

Přihláška
stáhněte si přihlášku
Podmínky
stáhněte si podmínky
Český porcelán Dubí